SkyGliders logo
 
gradient

SkyGliders lidmaatschap

Paragliding is een van de meest toegankelijke vliegsporten is. Dat is niet alleen fysiek en mentaal het geval, bij SkyGliders blijven ook de kosten binnen de perken.

Aan de ene kant maken we gebruik van kostbare, moderne, goed onderhouden materialen (schermen, harnassen, communicatie apparatuur, lieren), aan de andere kant wordt er door ons volledige team van vrijwilligers heel veel tijd in de 'club' geïnvesteerd, waardoor het paragliding bij ons erg betaalbaar blijft.

We verwachten van alle deelnemers hulp op het veld (voor iedereen ongeacht ervaring is er genoeg te doen). Aangezien je veel leert door intensief bij alle activiteiten betrokken te zijn, is het bovendien voor jezelf nuttig en leuk om bij alle aspecten van het vliegen ingezet te worden.

SkyGliders kent al jaren een lidmaatschap, maar met ingang van seizoen 2019 is het voor gebrevetteerde KNVvL piloten (met een geldig brevet-2 en hoger) niet meer verplicht om SkyGliders lid te zijn om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten.

We behouden ons echter wel het recht voor om op de allerdrukste of speciale dagen alleen voor leden te lieren.

Omdat we veel kosten maken om onze voorzieningen in stand te houden waarderen we je echter wel je lidmaatschap!!!

Voor niet leden is voortaan het volgende van toepassing:

je ontvangt een rekening per vliegdag (gebruik veld en vluchten)
je komt niet meer in aanmerking voor de korting voor veelvliegers
bij deelname aan reizen betaal je een toeslag van 50 euro

Zie voor meer details onze prijslijst.

Piloten die elders een opleiding volgen zijn altijd welkom om de vluchten die ze voor hun brevet op een andere locatie moeten vliegen bij ons te komen maken. Indien de basisvaardigheden voldoende zijn betaal je alleen je jaarlijkse lidmaatschap en de kosten per liervlucht.

Ofschoon SkyGliders een normale bedrijfsstructuur heeft, gaan we met elkaar om als in een vriendenclub: we willen veel vliegen, maar wel in een gezellige atmosfeer met mensen die ook bij niet vliegbaar weer goed gezelschap zijn.

Het lidmaatschap is voor een volledig jaar dat altijd loopt tot en met 31 december en stilzwijgend steeds met een jaar wordt verlengd. Opzeggen kan zonder opgave van reden per email of per brief tot uiterlijk 31 januari van het nieuwe jaar. De kosten zijn slechts € 100,= per jaar of gedeelte van een jaar (nieuwe leden die na 1 juli lid worden betalen 50% van het jaarbedrag voor het resterende deel van het jaar). Bij opzegging wordt geen restitutie van de lidmaatschapsbijdrage verleend.

Oludeniz