SkyGliders logo
 
gradient

Begrippen, regels en organisatie

Paragliding is een internationaal beoefende sport en hoewel de bakermat van het paragliding in Frankrijk ligt worden er veel Engelse termen gebruikt. Wat in het Nederlands formeel schermvliegtoestel heette, noemen we in de praktijk scherm, vleugel, parapente of paraglider. Het vliegen met een paraglider heet tegenwoordig in Nederland ook paragliding.

Paragliding wordt nog wel eens verward met hanggliding, ook wel delta- of zeilvliegen genoemd. Een hangglider of deltavleugel heeft een frame van buizen en is weliswaar volledig inklapbaar en op je auto te vervoeren, maat het blijft een heel gevaarte en je loopt daar niet zomaar even mee de berg op. Onze vleugels hebben geen frame en passen in een rugzak: onze hele uitrusting weegt ongeveer de helft of minder dan een delta. Dat is één van de redenen dat we meer deltavliegers overstappen naar het parapente dan andersom.

Het is nu ook mogelijk om gemotoriseerd het paragliding te beoefenen: een kleine motor met propellor zit in een frame achter de piloot en hiermee kun je zonder gebruik van een lier en zonder berg in de buurt het luchtruim kiezen. Deze sport heet snorvliegen of paramoteuren. Wat betreft wet- en regelgeving vallen deze vliegers onder een andere groep (MLA = microlight aircraft) en in Nederland is het lastig om legale start- en landingsplekken te vinden. Als je wilt gaan paramoteuren is het aan te raden eerst het ongemotoriseerde vliegen goed onder de knie te krijgen en dan pas over te stappen. Vanaf de velden van SkyGliders kan NIET met een paramoteur worden gestart!

Paragliding valt onder de officiële luchtvaart en alle rechten en plichten die daarbij horen zijn ook op ons van toepassing (helaas: weinig rechten en veel plichten). Onze belangenbehartiger, zowel nationaal en internationaal, is de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL), die ook onze brevetten afgeeft. De KNVvL is een organisatie met een aantal afdelingen, onder meer Paragliding, Zeilvliegen (deltavliegen) en Gemotoriseerd vliegen (waaronder de MLA's vallen). Andere afdelingen zijn bijvoorbeeld zweefvliegen, parachutespringen en ballonvaren. Meer informatie vind je op de KNVvL website.

paragliding paragliding (NL)
parapente (F)
gleitchirmvliegen (D)
parapendio (I)
  • vleugel zonder vast frame
  • piloot zit in een harnas en hangt op een aantal meters afstand onder zijn vleugel
  • sturen doe je met twee stuurlijnen (één links en één rechts)
deltavliegen zeilvliegen (NL)
hanggliding (GB)
drachenfliegen (D)
  • vleugel met vast frame
  • piloot ligt horizontaal in een harnas en hangt direct onder de vleugel
  • sturen gaat met de 'bar', dit is een onderdeel van een driehoekig frame dat deel uitmaakt van de gehele constructie
schermvliegtoestel scherm (NL)
vleugel (NL)
paraglider (GB)
parapente (F)
 
zeilvliegtoestel vleugel (NL)
delta (NL)
hangglider (GB)
hängegleiter (D)
 
paramoteur een motor met propellor gemonteerd aan een frame met harnas (meestal benzine, maar elektrisch is in opkomst)
piloot de bestuurder van een van bovengenoemde toestellen
passagier iemand die meevliegt en zich niet met de besturing van een van bovengenoemde toestellen bezighoudt
tandem een van bovengenoemde toestellen zodanig ingericht dat er twee mensen tegelijk mee kunnen vliegen
tandempiloot een piloot die bevoegd is om een passagier met een van bovengenoemde luchtvaartuigen mee te nemen
vliegen bij zonsondergang oefenen op het strand oefenen Aarlanderveen