SkyGliders logo
 
gradient

Brevet eisen

Hoewel we het meestal over brevetten hebben - een overblijfsel uit de begintijd van het paraglding - wordt er vanaf 2010 na brevet-1 geen brevet, maar een Pilot License afgegeven. Dit sluit beter aan op onze status als piloot van een luchtvaartuig.

De afdeling paraglding bepaalt waaraan je moet voldoen voordat je een  brevet of brevet-aantekening kan aanvragen. Met uitzondering van brevet-1 worden de PL's door de KNVvL zelf afgegeven. Het brevet-1 wordt door KNVvL erkende scholen afgegeven. De brevet eisen zijn minumum eisen. Alleen instructeurs verbonden aan KNVvL erkende scholen kunnen brevet-1 en brevet-2 vluchten in je logboek aftekenen. Je hoeft niet al je brevet vluchten bij SkyGliders te maken, ook vluchten bij andere erkende scholen tellen mee. Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat je eigen school de verschillende verklaringen die je voor brevetten en aantekingen nodig hebt aftekent.

Een volledige beschrijving vind je in het Reglement Paragliding en in het Reglement Praktijkeisen, welke met enige regelmaat op basis van voorschrijdend inzicht wordt aangepast.

In combinatie met een IPPI kaart wordt je brevet ook in veel andere landen erkend.

Hieronder de belangrijkste eisen:

Brevet-1 (PgPL niveau 1)

 • basiskennis theorie
 • basiskennis praktijk
 • 15 solovluchten (elke combinatie van berg- of liervluchten), waarvan minimaal 5 hoogtevluchten
 • diverse vliegoefeningen

Bij SkyGliders gaan we een stapje verder en eisen we minimaal 15 hoogtevluchten, alsmede het met goed gevolg afleggen van het SkyGliders brevet-1 theorie examen.

Brevet-2 (PgPL niveau 2)

 • in het bezit zijn van brevet-1
 • 40 hoogtevluchten met lierstart of 40 hoogtevluchten met bergstart.
  Een hoogtevlucht met lierstart heeft een hoogteverschil tussen het hoogste punt van de vlucht en de startplaats van minimaal 200 meter.
  Een hoogtevlucht met bergstart heeft een hoogteverschil tussen de start- en de landingsplaats van minimaal 500 meter, echter, voor brevet-2 mogen 20 van de 40 vluchten een hoogteverschil van 300 meter hebben.
 • gevorderde oefeningen conform KNVvL takenlijst
 • met voldoende resultaat afleggen van het landelijk brevet-2 theorie examen

Brevet-3 (PgPL niveau 3)

 • in het bezit zijn van een geldig PgPL niveau 2
 • 100 hoogtevluchten met lierstart of  100 hoogtevluchten met bergstart
  voor de bergvluchten moeten alle 100 hoogtevluchten een hoogteverschil van 500 meter hebben
 • minimaal 15 duurvluchten
 • minimaal 5 overlandvluchten
 • met voldoende resultaat afleggen van het landelijk brevet-3 theorie examen

Aantekening hulpinstructeur

 • in het bezit zijn van een geldig PgPL niveau 2
 • 100 hoogtevluchten
 • afgewerkt takenboekje hulpinstructeur

Aantekening instructeur

 • in het bezit zijn van een geldig PgPL niveau 3
 • 200 hoogtevluchten lierstart of  bergstart (afhankelijk van de gevraagde aantekening)
 • in het bezit van Verklaring Eerste Hulp
 • 20 stagedagen lier of berg als hulpinstructeur bij de eigen school
 • 5 stagedagen lier of berg als hulpinstructeur bij een andere erkende school
 • het met goed gevolg afleggen van een proeve van bekwaamheid ten overstaan van een KNVvL beoordelingscommissie

Aantekening lierman (man/vrouw!)

 • in het bezit zijn van een geldig PgPL niveau 2 met aantekening lierstart
 • 100 hoogtevluchten
 • 100 starts gedurende de laatste 36 maanden

Aantekening tandempiloot

 • in het bezit zijn van een geldig PgPL 3(PgPL niveau 2 houders mogen wel beginnen met de opleiding)
 • 150 hoogtevluchten (solo) (bij aanvang van de opleiding minimaal 100 solovluchten)
 • 40 tandemvluchten, waarvan 10 met een instructeur met tandembevoegdheid en 30 met piloten met brevet-2 of hoger

Reductie regeling

Voor alle brevetten en/of aantekeningen waar sprake is van lier- of bergvluchten en de aanvrager in het bezit is van een van die brevetten, mag voor het andere brevet worden volstaan met de helft van het aantal vereiste vluchten of dagen.

Bijvoorbeeld: als een PgPL lier 2 houder het PgPL berg 2 wil aanvragen, dan zijn slechts 20 hoogtevluchten berg vereist.

Elke combinatie van brevetten kan tegelijkertijd worden aangevraagd, mits het voorgaande brevet al in het bezit is. Zo kan een brevet-1 houder PgPL berg 2  en lier 2 tegelijk aanvragen. Een PgPL lier 2 houder kan tegelijkertijd het PgPL lier 3 en berg 2 en de aantekening lierman aanvragen.

PgPL verlengen

Brevet-1 blijft altijd geldig.

Het PgPL verloopt 36 maanden na afgifte. In het reglement van afgifte staat aan welke voorwaarden voldaan moet worden voor verlenging van het PgPL.

oefenen......en oefenen......en vliegen!instructietandemtandem