SkyGliders logo
 
gradient

Voorwaarden bergreizen

Leden: alleen SkyGliders leden (en onder voorwaarden oud-leden) kunnen deelnemen aan onze reizen. Het instructieteam van SkyGliders behoudt zich het recht voor om piloten die (nog) niet voldoende vaardig zijn van deelname uit te sluiten of vanwege de omstandigheden tijdens de reis beperkingen op te leggen.

Kosten: we proberen onze reizen zo betaalbaar mogelijk te houden, zonder concessies te doen aan veiligheid, kwaliteit en een zekere mate van luxe. De reissom is gebaseerd op werkelijke kosten plus een marginaal bedrag voor onvoorziene kosten en overhead. Het instructieteam betaalt mee aan de reiskosten en hun hulp is vrijwillig en onbetaald. We maken indien mogelijk gebruik van rustige, eenvoudige campings (type municipal of bergsportcampings). Indien er geen bergliften zijn maken we gebruik van de SkyGliders bussen en/of lokaal beschikbaar transport. Op bestemmingen slapen we in een hotel of appartement.

prijzen zijn inclusief:

 • overnachtingen (in je eigen tent/caravan) voor de geplande reisduur
 • begeleiding door het instructieteam
 • lokaal vervoer
 • lokale belastingen, start- en landingsgeld, etc.
 • WA verzekering (als je zelf geen KNVvL lid bent)
 • ontbijt, lunchpakket (zelf maken), diner, koffie, thee, fris, bier, wijn, etc.

exclusief:

 • vlieguitrusting (scherm, harnas met reserve, radio, helm)
 • verplichte reisverzekering en optionele annuleringsverzekering
 • kosten meereizende partner, kinderen of kennissen (vooraf overleggen s.v.p.)
 • vervoer van Nederland naar het vlieggebied (camping) en vice versa, behalve indien anders aangegeven (vliegticket naar Turkije is bijv. inbegrepen
 • eten en drinken "buiten de deur"

Meereizende partner en/of kinderen

Soms hebben we mogelijkheden om de onze reisgenoten een tandemvlucht te laten maken met een van onze eigen tandempiloten. De capaciteit is echter beperkt en het is aan het instructieteam om te bepalen of en wanneer dit lukt. Bij grote belangstelling zal er soms voor gekozen worden om diegenen die nog niet eerder een tandemvlucht maakten voorrang te geven. Alleen eventuele kosten aan derden (vervoer voor de passagier en de piloot naar boven, start en landingsgeld etc.) moeten door de passagier worden betaald. Deze vluchten worden aangeboden als vriendendienst, zijn niet commercieel van aard en eventuele schade of kwetsuren zijn voor eigen risico en rekening van de passagier!

Meehelpen: dankzij ons geroutineerde instructieteam beleef je een zorgeloze vakantie. SkyGliders is echter geen touroperator of cateraar en daar zijn de tarieven ook niet op gebaseerd. Zowel op de camping als onderweg verwachten we van iedereen (piloten en partners) een royale inzet bij het koken, opruimen en boodschappen doen. Als we eigen bussen gebruiken kan het voorkomen dat we allemaal een keer de bus naar beneden moeten rijden. We regelen dat ad hoc zonder ingewikkelde schema's.

Bij aanvang van de reis bouwen we gezamenlijk de grote eet- en kooktent op en na afloop zorgen we er met zijn allen voor dat de door ons gebruikte plekken er weer onberispelijk uitzien.

Je instemming met bovenstaande "meehelpen regeling" is een voorwaarde voor deelname aan onze reizen!

Garanties: SkyGliders kan nooit garanderen dat er ook maar één vlucht gemaakt kan worden. SkyGliders accepteert ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of letsel die je mogelijkerwijs oploopt tijdens een paragliding vakantie. Natuurlijk doen we er alles aan om zoveel mogelijk en zo mooi mogelijke vluchten te maken. En natuurlijk doen we er alles aan om ongelukken te voorkomen. Afhankelijk van je ervaring beoordelen we voor elke vlucht of je het luchtruim kan kiezen. Meestal zal je het daar mee eens zijn, maar de instructeur heeft altijd het laatste woord.

Vooropleiding: elders op deze site heb je waarschijnlijk al gelezen dat wij vinden dat je in Nederland moet leren vliegen (als je al een opleiding in de bergen hebt gehad is dat natuurlijk geen bezwaar). Als je met een van onze reizen mee wilt, dan moet je minimaal op het niveau van brevet-1 vliegen. Wij nemen geen piloten mee die we niet van een voorgaande reis of van het lierveld kennen!

Aansprakelijkheid: de door SkyGliders ten behoeve van zijn leden georganiseerde reizen hebben het karakter van een vriendenreis en ons doel is het faciliteren van een zo veilig mogelijke setting om op de gekozen bestemming gezamenlijk een gezellige vakantie te houden met het beoefenen van paragliding als belangrijkste thema. Niets moet en veel mag; het SkyGliders instructie team helpt niet-gebrevetteerde piloten met raad en daad op weg en biedt gebrevetteerde piloten vooral logistieke ondersteuning (en een extra oplettend oog). Gebrevetteerde piloten bepalen altijd zelf (eventueel in overleg) of zij wel of niet starten en welke oefeningen of taken zij willen uitvoeren. Voor niet-gebrevetteerde piloten geldt hetzelfde, met als kanttekening dat zij een negatief startadvies van het instructieteam zullen (moeten) respecteren. Paragliding is een sport met een hoog risico op lichamelijk letsel en (veel) gevolgschade als er een ongeval plaatsvindt. Ofschoon we er veel aan doen om ongevallen te voorkomen is de aard van de sport zodanig dat je er rekening mee moet houden dat je zelfs zonder enige eigen schuld met een ongeval te maken kan krijgen. De vliegschool SkyGliders (en/of Joost Mineur) en de individuele instructieteamleden accepteren geen aansprakelijkheid voor letsel- of zaak- of gevolgschade die een deelnemer (of zijn vertegenwoordiger of verzekeraar) tijdens een van onze reizen oploopt. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor adequate verzekeringen. Voor niet gebrevetteerde piloten heeft SkyGliders wel een aansprakelijkheids­verzekering voor schade die door piloten bij derden wordt veroorzaakt.

Inschrijven: behoudens overmacht gaat elke geplande reis altijd door en we zijn nooit afhankelijk van een minimaal aantal deelnemers. Helaas kunnen er per reis maar een beperkt aantal piloten mee. Als we je deelname hebben bevestigd houden we een plek voor je gereserveerd - die plek kan dus niet meer door een andere piloot worden gebruikt. Aangezien wij al in een zeer vroeg stadium verplichtingen aangaan (bijv. accommodatie en vervoer) en benodigd materiaal aanschaffen, liggen onze uitgaven dus al ver voor aanvang van de reis vast. Wij nemen onze verplichtingen naar onze deelnemers heel serieus en het volgende is van toepassing:

 • bij opgave of bevestiging van je deelname ga je de verplichting aan om de gehele reissom te voldoen.
 • elke reis kan afwijkende annulerings voorwaarden hebben (zoals omschreven in de beschrijving op het deelname formulier). De hoofdregels bij SkyGliders zijn:
      tot 1 maart van elke boekjaar: geen annuleringskosten
      tot de 60e dag voor vertrek: 30% van de reissom
      tot de 30e dag voor vertrek: 75% van de reissom
      na de 30e dag voor vertrekL de gehele reissom
  • afwijkend van bovenstaande: voor jouw deelname al gemaakte     kosten worden in rekening gebracht (bijv. vliegtickets op naam)
   indien we voor jouw gemaakte kosten (gedeeltelijk) voor een andere deelnemer kunnen gebruiken wordt een deel van de kosten gecrediteerd - tot een minimum van € 75,=.
  • de gehele reissom moet uiterlijk 45 dagen voor vertrek aan ons zijn voldaan (Turkije en Griekenland 60 dagen). We gebruiken in de meeste gevallen geen automatische incasso, maar we sturen je een factuur met een betaalknop om online te kunnen betalen.

SkyGliders behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren indien het doorgaan van de reis waarschijnlijk tot onverantwoorde (politiek of natuurramp) of niet-vliegbare (meteo: regen, wind, storm, etc.) situaties kan leiden. Indien mogelijk doen we je een ander aanbod. SkyGliders is niet verantwoordelijk voor enige andere vergoeding dan het restitueren van de betaalde reissom. Indien een reis door overmacht niet door kan gaan, kan de restitutie plaatsvinden onder aftrek van door ons al betaalde kosten. Als de reissom een substantiële uitgave voor je is, overweeg dan een (doorlopende) annuleringsverzekering.

De kleine lettertjes:

 1. Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, is het lokale vervoer van en naar de start- en landingsplaatsen in het vlieggebeid onderdeel van de reissom (tot gemiddeld 2 vluchten per vliegdag). Soms worden  auto's van de deelnemers gebruikt voor vervoer naar de landingsplek en aan het eind van de dag naar de camping. Het gebruik van eigen auto's is altijd voor eigen risico en eigen rekening. Ook in Turkije is (m.i.v. 2023) het lokale vervoer in de reissom inbegrepen.

 2. Er kunnen een (beperkt) aantal mensen meereizen in onze bus. De kosten daarvoor zijn slechts een beperkte bijdrage in de brandstofkosten. Je bent dan natuurlijk wel afhankelijk van onze route en reisschema.

 

agnesen nog meer pilotenagnes_2start 1900en even lateren nog wat laterhet wordt drukkeren dan weer zon