SkyGliders logo
 
gradient  

De weergroep

Status: relevant, CAVOK


Okee, dan komt nu de grote killer: de weergroep! Op het eerste gezicht lijkt dit het lastigste onderdeel van het hele METAR gebeuren. Niet omdat het nou zo vreselijk ingewikkeld is. En er zijn weliswaar een heleboel haken en ogen, maar die zijn eigenlijk voornamelijk van belang als je zelf METARs gaat opstellen; als je ze zoals wij alleen maar hoeft te kunnen lezen hoef je je daar niet zo druk om te maken. Wat is dan wel het probleem? De weergroep beschrijft de waargenomen weersverschijnselen, zoals onweer, hagel, sneeuw, zandstormen, windhozen enzovoorts. Die dingen hebben allemaal een eigen code en dat zijn er best veel. Maar gelukkig zijn er een aantal verschijnselen die maar heel weinig voorkomen. Je hoeft ze dan ook lang niet allemaal uit je hoofd te kennen, dus zo erg is het allemaal ook weer niet.

De weersverschijnselen

De weersverschijnselen worden onderverdeeld in drie categorieëen: neerslag, zichtbeperking en overig. Ze staan vermeld in onderstaande tabel: (de Engelse benaming is opgenomen omdat deze vaak de afkorting verklaart)

Afkorting Betekenis Engelse benaming Opmerkingen
neerslag
DZ motregen drizzle Voor de para's: DZ betekent in dit verband dus NIET dropzone...
GR hagel grain/hail  
GS korrelhagel/korrelsneeuw small grain/snow pellets  
IC ijsnaalden/ijsplaatjes ice crystals  
PL ijsregen pellets  
RA regen rain  
SG motsneeuw snow grain  
SN sneeuw snow  
UP onbekende neerslag unknown precipitation Gebruikt door automatische stations wanneer ze wel neerslag waarnemen, maar niet kunnen bepalen wat voor soort neerslag het is.
zichtbeperking
BR nevel Frans: brouillard  
DU verspreid stof widespread dust  
FG mist fog  
FU rook smoke (fume)  
HZ heiïgheid haze  
SA zand sand  
VA vulkanische as volcanic ashes  
overig
DS stofstorm dust storm  
FC wind- en/of waterhozen funnel clouds  
LN weerlicht (bliksem) lightning Wordt tegenwoordig niet meer gebruikt; volledigheidshalve toch maar vermeld.
PO stof- en zandhoosjes dust/sand swirls Ook bekend als dust devils; bijzonder irritant voor luchtsporters!
SQ squalls squalls  
SS zandstorm sand storm  

Da's een aardige waslijst, hè?

De voorvoegsels

Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen (sommige van) bovenstaande weersverschijnselen voorafgegaan worden door de volgende voorvoegsels:

Afkorting Betekenis Engelse benaming
BC banken patches
BL hoog opwaaiend blowing
DR laag opwaaiend low drifting
FZ onderkoeld freezing
MI laaghangend shallow
PR gedeeltelijk bedekkend partially covering
SH buien showers
TS onweer thunderstorm

Om een paar voorbeelden te geven:

 • TSRA komt vaak voor en betekent onweer waar regen uit valt.
 • SHRA betekent regenbui.
 • FZFG betekent aanvriezende (onderkoelde) mist.
 • BCFG betekent mistbanken.
De voor-voorvoegsels

En om het allemaal nòg leuker te maken kunnen (sommige van) deze combinaties ook nog voorafgegaan worden door de volgende voor-voorvoegsels:

Afkorting Betekenis Engelse benaming
+ zwaar heavy
- licht light
  geen + of - betekent matig moderate
VC niet op/boven het station maar wel in de directe omgeving vicinity

Dus bijvoorbeeld +RA betekent zware regen, -DZ betekent lichte motregen en VCBCFG betekent (matige) mistbanken in de omgeving.

Voorbeelden

METAR KLNK 230038Z 20008G36KT 140V250 4SM -TSRA SQ BKN055 27/19 A2987=

 • De weergroep bestaat uit de woorden -TSRA SQ.
  • -TSRA SQ: Licht onweer met regen.
  • -TSRA SQ: Squalls.
 • De plaatsaanwijzer KLNK is van Lincoln, Nebraska in de V.S.

METAR KAPF 221647Z 24010G14KT 10SM FC SCT027 32/22 A2999 RMK FUNNEL CLOUD 10NW=

 • De weergroep wordt gevormd door het woord FC, dat aangeeft dat er water- of windhozen over het station razen.
 • De plaatsaanwijzer KAPF is van Naples, Florida in de V.S.

METAR OIZI 230950Z 03026KT 3000 -DSSHRA FEW035CB BKN040TCU 32/19 Q1002 A2959=

 • De weergroep wordt gevormd door het woord -DSSHRA:
  • -DSSHRA: Lichte...
  • -DSSHRA: ... stofstormen...
  • -DSSHRA: ... en regenbuien.
 • De plaatsaanwijzer OIZI is van Shahr, dat ligt ergens in Iran. Het zal daar op dat moment wel een behoorlijke modderboel zijn geweest...

METAR NZSP 230550Z 35016KT 280V360 1600 IC BLSN FEW000 SCT018 OVC040 M45/ A2898 RMK BLSN FEW000 STARS DMLY VSBL ALL WNDS GRID=

 • De weergroep bestaat uit de woorden IC BLSN.
  • IC BLSN: Ijsnaalden.
  • IC BLSN: Hoog opwaaiende sneeuw (meer dan 2 meter hoog).
 • De plaatsaanwijzer NZSP is van Amundsen-Scott, het Amerikaanse onderzoeksstation in Antarctica dat op loopafstand van de (geografische) Zuidpool staat.
 • Misschien wel leuk om alvast te vertellen: Verder staat er onder andere nog dat de wolkenbasis hier en daar onder de 30 meter ligt, dat het vanaf een goede kilometer hoogte compleet bewolkt is en dat het 45 °C onder nul is.
 • Voor het geval dat iemand zich afvraagt waarom een Amerikaans station een Nieuw-Zeelandse plaatsaanwijzer (NZSP) gebruikt: heel Antarctica is formeel gezien een soort van niemandsland en zeer zeker geen Amerikaans grondgebied. De exacte politieke details laat ik graag achterwege, maar Amundsen-Scott gebruikt een Nieuw-Zeelandse plaatsaanwijzer omdat vrijwel alle bevoorradingsvluchten afkomstig zijn van Christchurch in Nieuw-Zeeland. Die vluchten zijn overigens niet direct maar gaan via het veel grotere station McMurdo, maar dat terzijde. En om een vergelijkbare reden houdt Amundsen-Scott Nieuw-Zeelandse tijd aan, maar ook dat terzijde.

METAR EDDH 222220Z 12003KT 9999 2400NW BCFG MIFG FEW030 13/12 Q1006 NOSIG=

 • De weergroep bestaat uit de woorden BCFG MIFG.
  • BCFG MIFG: Mistbanken.
  • BCFG MIFG: Laaghangende mist.
  • Die twee combinerend is er dus sprake van laaghangende mistbanken.
 • De plaatsaanwijzer EDDH is van Hamburg in Duitsland.

METAR MGSJ 230000Z 36004KT 9000 TS VCRA SCT016 FEW025CB OVC090 24/21 Q1012 CB/TS/PCPN WNW PCPN SMC/ N=

 • De weergroep is nu: TS VCRA.
  • TS VCRA: Onweer.
  • TS VCRA: (matige) Regen in de omgeving, maar niet bij het station zelf.
 • MGSJ is de plaatsaanwijzer van Puerto San José in Guatemala (niet te verwarren met San José in Costa Rica, dat daar overigens niet ver vandaan ligt).
Haken en ogen

Er geldt een hele waslijst aan regels omtrent welke combinaties (van weercodes, voorvoegsels en voor-voorvoegsels) wel en niet mogen, wanneer bepaalde verschijnselen wel en niet gemeld mogen worden, enzovoorts. Die ga ik hier niet allemaal noemen. Als je het echt zo graag wilt weten, raadpleeg dan gerust de vakliteratuur (zie eventueel de links-pagina). Ik heb er een paar uitgepikt die misschien wel interessant zijn:

 • De weergroep is het eerste onderdeel dat we tegenkomen, dat de status relevant heeft. Dat betekent dat de weergroep in zijn geheel wordt weggelaten als er geen (noemenswaardige) weersverschijnselen worden waargenomen.
 • Neerslagverschijnselen worden samengevoegd tot één woord, de andere verschijnselen krijgen ieder een eigen woord.
 • De intensiteit (+ of -) wordt alleen aangegeven bij neerslag en zand- of stofstormen.
 • Pas op: BR (nevel), HZ (heiïgheid) en FG (mist) zijn verschillende verschijnselen.
 • Pas op: ook neerslag, regen en buien zijn verschillende dingen.
 • Het verschil tussen LD (laag opwaaiend) en BL (hoog opwaaiend) ligt bij 2 meter.
 • Als de diameter van de grootste hagelstenen 5 millimeter of meer bedraagt is sprake van hagel (GR), anders van korrelhagel (GS).
 • De weergroep mag uit hooguit drie woorden bestaan.

volgende pagina