SkyGliders logo
 
gradient

PgPL - brevet aanvragen of verlengen

Brevet-1

Het eerste brevet wordt vanaf begin 2013 afgegeven door de KNVvL aan KNVvL leden. Voor niet leden die wel het eerste brevet willen aanvragen, maar nog geen volledig lid willen worden, is er het aspirant lidmaatschap in het leven geroepen. Aspirant leden ondersteunen tevens het werk van de KNVvL en ontvangen ons kwartaalblad "Riser" met mooie foto's en verhalen, tips, produkt nieuwtjes en afdelings informatie. De brevet-1 verklaring ontvang je van de school waar je de opleiding volgt.

PgPL niveau 2 en hoger, aantekeningen

Alleen aanvragen van leden van de KNVvL afd. paraglding worden verwerkt.

Het PgPL wordt afgegeven door het KEI (KNVvL Examinering Instituut). Alle benodigde formulieren staan op de formulieren pagina van het KEI.

De takenlijst, luchtwaardigheids­verklaring en andere geschiktheids­verklaringen dienen door een instructeur van de school te worden afgetekend.

Een kopie van het logboek hoeft niet meer standaard meegestuurd te worden, maar kan wel steekproefsgewijs worden opgevraagd.

Alle formulieren kunnen per email worden verstuurd.

Zorg ervoor dat je alle benodigde papieren in één keer verstuurd en het verschuldigde bedrag (zie aanvraagformulier) hebt overgemaakt.

Indien er tegelijkertijd de aantekening berg en lier wordt aangevraagd, dan zijn twee afzonderlijke luchtwaardig­heids­verklaringen vereist.

IPPI kaart

In combinatie met een IPPI kaart wordt het PgPL in veel andere landen erkend. Het aanvraagformulier vind je ook op onze download pagina (of op de formulieren pagina van het KEI, maar daar kan je ze niet op de computer invullen, bij ons wel).

Verlopen PgPL

Indien de termijn waarin je het PgPL had moeten verlengen is verlopen dan kun je, mits je aan de praktijk eisen voldoet, onder overleggen van een Verklaring Proficiency Check het PgPL alsnog verlengen. De proficiency check wordt afgenomen door een KNVvL erkende school die bij goed gevolg ook de verklaring kan afgeven.

drukmountains