SkyGliders logo
 
gradient

Informatie voor piloten - huisregels

Welkom (aspirant) piloot,

Het SkyGliders team heeft veel ervaring in het opleiden van nieuwe piloten en het draaiend houden van een paragliding lierveld. Voortdurend bekijken we kritisch alle procedures en passen we onze werkwijze aan zodat er steeds veiliger en efficiënter gebruik wordt gemaakt van de vliegmogelijkheden - we proberen dat natuurlijk te doen zonder de gezelligheid en het recreatieve aspect uit het oog te verliezen.

De activiteiten bij SkyGliders worden mogelijk gemaakt door de inzet van een op professioneel niveau werkend team van vrijwilligers, die bijna al hun vrije tijd in het vliegen steken.

Onze tandem activiteiten ondersteunen de exploitatie van het lierveld en zijn van belang voor de continuïteit van SkyGliders. We vragen daarom je begrip voor de voorrang die we (soms) verlenen aan onze tandempiloten. Doordat we een substantieel deel van onze inkomsten in steeds beter materiaal investeren zijn de wachttijden meestal erg kort.

Vliegen bij SkyGliders

In beginsel vliegen we alleen met onze eigen cursisten, leden en oud-leden. Volg je elders een opleiding voor brevet-2 dan ben je een dag welkom zonder lidmaatschap om te voldoen aan de eis dat je op verschillende locaties hebt gevlogen (tegen het standaard tarief voor niet-leden).

Brevet-1 cursisten zijn automatisch lid voor het kalenderjaar van hun brevet-1 opleiding. Zij genieten dezelfde voordelen als de overige leden.

Voor lierdagan kan je aanmelden via de app. De eerste keer dat je bij ons meedoet dient het online inschrijf formulier volledig ingevuld te worden.
in het formulier worden de risico's van de sport en onze aansprakelijkheid duidelijk omschreven.

Bij SkyGliders vliegen alle piloten altijd met een eigen helm en een eigen portofoon (vanwege de hygiëne en uit praktisch oogpunt). Heb je die nog niet dan kun je die op het veld aanschaffen. De SupAir pilot helm kost €120,= en de (voor geporgrammeerde) Baofeng portofoon kost € 49,=. Als je van te voren laat weten wat je wilt kunnen we je favoriete kleur helm voor je klaar zetten. Optioneel kun je nog een inbouwset voor je helm toevoegen.

Deelname

In ons huishoudelijk reglement vind je een aantal zeer belangrijke wettelijke voorschriften met betrekking tot het vliegen vanaf ons veld en een aantal praktische zaken waar je rekening mee moet houden. Het huishoudelijk reglement is bindend voor alle deelnemers aan onze activiteiten.

We danken je bij voorbaat voor je medewerking: alleen met jouw hulp kunnen we de toegankelijke en ontspannen sfeer van SkyGliders in stand te houden.

Alice en Joost


SkyGliders Huishoudelijk Reglement (SGHR)

update juli 2020

Algemeen

Paragliding is een zeer toegankelijke luchtsport en tegenwoordig  relatief veilig te beoefenen. Vergeet nooit dat het wel om echte luchtvaart gaat. De juiste instelling van alle deelnemers zorgt voor een veilige omgeving: behulpzaamheid, oplettendheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid, geen drank en drugs (voorafgaand of tijdens de activiteiten) - dit zijn een paar van de belangrijke grondslagen die hieraan bijdragen.

Ondanks het hoge 'fun' karakter van onze sport kunnen we de veiligheid en de continuïteit niet waarborgen zonder dat we ons aan een aantal afspraken houden. Met ons meedoen betekent het dat je de afspraken in het SGHR onderschrijft, naleeft en respecteert.

Instructies en aanwijzingen

Alle instructies en aanwijzingen van het SkyGliders team dienen onverwijld te worden opgevolgd, dit geldt voor cursisten, gebrevetteerde zelfstandige piloten, tandempassagiers en toeschouwers. Zelfstandige piloten worden in principe alleen geïnstrueerd als een gevaarlijke of verboden situatie dreigt of is ontstaan. Het is altijd mogelijk dat een teamlid een verkeerde inschatting maakt: indien een instructie tot een gevaarlijke(re) situatie leidt dan mag iedere piloot de instructies negeren: onmiddellijk na de landing wordt in een debriefing met alle betrokkennen (piloot, teamlid en starleider/instructeur) de situatie doorgesproken. Wordt niet boos en ga niet op je strepen staan: we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen!

Luchtruim indeling

Boven onze velden mag je niet hoger dan 1200ft. AMSL.

Alle piloten zijn verplicht zich te houden aan de voor de vlieglocatie geldende afspraken, wetten en ander regels op de grond en in de lucht. Onze beide vaste lierlocaties (Aarlanderveen en Nieuwkoop) bevinden zich onder de CTR3 Schiphol (1200 ft. tot 3000 ft). In de CTR3 Schiphol mag door ons nooit gevlogen worden en derhalve is ons plafond op deze locaties 1200 ft. Uitzonderingen zijn niet mogelijk. Iets ten noorden van onze velden ligt de CTR Schiphol (GND tot 3000 ft.). In deze CTR mag door ons NOOIT gevlogen worden. Als je geen GPS bij je hebt om vast te stellen waar de CTR begint, houd dan de de provinciale weg (N231) als noordelijke begrenzing van ons vlieggebied aan. In de overige richtingen mag je alleen buiten ons zicht komen indien je in het bezit bent van brevet-3 en in staat bent buiten verboden gebieden te blijven. Geef een overlandvlucht (poging) door aan de startleiding om onnodige zoekacties te voorkomen.

Indien je tijdens de lierfase boven de 1200 ft. dreigt te komen, geef je dit door middel van voetsignalen (zo breed mogelijk de 'schoolslag' maken) of een radiobericht aan de lierman door. Indien je signaal niet wordt ontvangen dan ontkoppel je de lierkabel.

Sancties

Bij het niet naleven van het SGHR kan SkyGliders nader te bepalen sancties opleggen, zoals een tijdelijk of permanent vlieg- of veldverbod. Het ‘opzettelijk’ overschrijden van de geldende maximum vlieghoogte leidt bij een eerste overtreding tot een vliegverbod van minimaal 3 maanden en bij een 2e overtreding tot een vliegverbod van minimaal een jaar. Dit zijn minimum sancties, bij grove nalatigheid of opzet kan de sanctie zelfs bij een eerste overtreding een permanent vliegverbod inhouden. Een start- of vliegverbod voor de dag kan door de dienstdoend instructeur met onmiddellijke ingang worden opgelegd, langere sancties worden gemotiveerd door de directie opgelegd.

Lierveld praktijk

Portofoon

Piloten vliegen altijd met een goed werkende portofoon (PMR kanaal 7: 446,08125 Mhz, CTCSS tone code 71,9 Hz of PMR kanaal 5: 446,05625 Mhz, CTCSS tone code 241,8). De piloot dient ervoor te zorgen dat hij gedurende de vlucht alle instructies van het team goed kan verstaan.

Hoogtemeter

Piloten in het bezit van brevet-2 of hoger vliegen altijd met een geijkte en goed werkende hoogtemeter. Piloten in het bezit van brevet-1 vliegen bij voorkeur met een hoogtemeter (na de eerste 3-5 vluchten): indien je je vlucht wil verlengen door gebruik te maken van thermiek dan is het gebruik van een hoogtemeter verplicht!

Meehelpen

Van de piloten verwachten we een actieve opstelling om de continuïteit te bevorderen en om het instructie team te ontlasten. Je kan altijd helpen met klaarzetten van andere piloten, assisteren met tandems, kabels naar piloten brengen en assisteren van de lierman. We dienen het veld onberispelijk achter te laten, als je wat restjes touw of consumptie verpakkingen ziet liggen, gooi die dan even in de vuilniszak (we hebben altijd nieuwe vuilniszakken in de aanhanger).

Parkeren

Behalve voor het plaatsen van ons materiaal (lieren en aanhanger) mag er nooit met auto's of motoren of fietsen de velden opgereden worden. Vergeet niet dat we te gast zijn bij 'onze boer', die de rest van de week met ditzelfde 'lierveld' zijn inkomen moet genereren.

We verzoeken je uitdrukkelijk om niet bij de opgangen te stoppen (ook niet heel eventjes) voor het in- of uitladen van je spullen, maar op de daarvoor bestemde plekken te parkeren en met je spullen lopend naar de start te komen.

Parkeerterreinen staan aangegeven op de kaart op de pagina locatie lierveld.

Huisdieren

Het is niet toegestaan om je hond (of welk ander huisdier dan ook) mee te nemen naar het veld. Indien je een hond bij je hebt dient deze of in de auto of op de openbare weg te blijven. Zorg er vooral voor dat je hond ons parkeerterrein niet als toilet gebruikt!

Commerciële activiteiten

Het is niet toegestaan op of rond het lierveld zonder toestemming van SkyGliders enige eigen (commerciële) activiteiten te verrichten. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot) het aanbieden, testen of verkopen van welke nieuwe of gebruikte artikelen dan ook, het al dan niet tegen betaling geven van paragliding instructie en het uitvoeren van tandemvluchten (privé tandemvluchten uitsluitend na toestemming van de startleider). Onze velden mogen tijdens afwezigheid van het team niet gebruikt worden.

Verzamelplek materiaal

Op het veld is er een centrale plek voor de vliegspullen (meestal bij de aanhanger). Plaats daar ook je eigen spullen, zo blijft het veld overzichtelijk.

Alle SkyGliders schermzakken en spanbanden moeten tijdens gebruik van een scherm achter in het harnas worden bewaard. Na gebruik van materiaal (vliegscherm, harnas, oefenscherm, portofoon, vario) ben je ervoor verantwoordelijk dat al het gebruikte materiaal in de juiste zak en/of op de juiste plek wordt opgeborgen. Als je wisselt van oefen- naar vliegscherm dan moet het gebruikte oefenscherm eerst worden opgeruimd.

Start-, land- en oefenplek

De startplek omvat de volle breedte van één veld en bevind zich naast en voor de windzak die voor elke vliegsessie wordt opgesteld. De landingsplek ligt, als daar voldoende ruimte voor is, ruim achter de startplek en/of is een van de naast de startplek liggende velden. Voor het doen van grondoefeningen wordt meestal het veld direct naast het startveld gebruikt.

Overleg bij twijfel met een teamlid. Zorg dat je niet in de baan van de kabels terecht komt en houd er rekening mee dat de lierkabel over het hele veld kan zwiepen.

Heb je zin om even bij te praten: doe dat dan niet midden op het veld maar aan de zijkant.

Oefenen/oefenschermen

SkyGliders heeft een aantal oefensets beschikbaar. De oefenschermen en oefenharnassen zijn herkenbaar aan een wit label - er mag met oefenmateriaal niet gevlogen worden. Het gebruik van een helm

De blauwe helmen en de blauwe harnassen zijn gereserveerd voor tandempassagiers en mogen nooit door piloten of cursisten worden gebruikt. Tandemmateriaal heeft een oranje label.

Houd rekening met de windrichting en -sterkte als je gaat oefenen en kies je oefenplek zodanig dat, als je de controle over het scherm verliest, je niet in de sloot of op de weg terecht komt.

Als een piloot op het oefenveld gaat landen en hij lijkt in jouw buurt (langs) te komen, laat je scherm dan even op de grond liggen. Dan weet de piloot dat je hem hebt gezien en hoeft hij zich geen zorgen te maken dat hij/zij in jouw scherm vliegt.

Aanmelden en vliegen

We werken niet met aanmeldlijsten: als je wilt vliegen kun je op de startplek met een fieldpack klaar baan staan. Let er bij het aanmelden naar de lier op dat je gehele naam (ook je achternaam) wordt doorgegeven.

Zorg ervoor dat ruim voor je aan de beurt bent je spullen helemaal in orde zijn: scherm gecontroleerd, lijnen goed, harnas vast, helm op en vast, radio check, release bevestigd. Als je te horen krijgt waar je kan starten dan leg je het scherm goed (assistentie is meestal voorhanden) en zorg je dat je startklaar bent: risers over je ellebogen en remlussen in je handen.

De startleider stelt steeds de startvolgorde vast. Omdat we steeds twee kabels op de start krijgen aangeleverd, is het de bedoeling dat er vier piloten klaarstaan (twee piloten voor de beschikbare kabels en twee piloten voor als een start niet doorgaat). Als er iets aan je uitrusting ontbreekt, niet in orde is of je hebt een misstart, dan is de volgende piloot aan de beurt. Zodra je spullen (weer) in orde zijn hoef je niet achter aan te sluiten en zorgt de startleider ervoor dat je alsnog snel een kabel krijgt.

Startprocedure

Aan de lier wordt uitsluitend voorwaarts gestart.

Om misverstanden te voorkomen wordt er met één enkel startcommando gewerkt. Dit commando is 'startprocedure'. Het commando startprocedure geldt steeds voor twee kabels (piloten) die dan direct na elkaar worden gelierd - we noemen dit een 'doorstart'. Dit is bij SkyGliders de standaardprocedure en wordt niet persé apart genoemd. De startleider kan besluiten van bovengenoemde procedures af te wijken en bijvoorbeeld met de lier communiceren 'geen doorstart', 'voorspanning' in combinatie met 'go go go' of 'startprocedure' te gebruiken.

Alle piloten zijn verplicht om gedurende de gehele lierfase een koers te houden waarbij het scherm precies haaks op de kabel staat. Het is niet toegestaan om een andere koers te vliegen - haaks op de kabel is de veiligste en meest efficiente methode.

Kabelbreuk

Als je te maken krijgt met een kabelbreuk op geringe hoogte dan ga je zonder van richting te veranderen gelijk over tot de landingsprocedure. Op grotere hoogte onkoppel je, maar hou je de lierkabel losjes in je hand en/of volg je de instructies van het team op: de kabel mag nooit over de weg vallen of op andee wijze een gevaar opleveren voor derden.

Oefeningen en acro

Indien je voldoende hoogte hebt kun je oefeningen en bijzondere manoeuvres (oren, snelle 360-ers, spiralen, asymmetrische stall, etc.) boven/naast het lierveld uitgevoeren. Ben je minder ervaren dan moet je deze oefeningen voor aanvang van de vlucht met een teamlid doornemen.

Voor gevorderde oefeningen (bijv. de full stall) of acro moet voor aanvang van de vlucht toestemming worden verkregen van de startleider of de dienstdoende instructeur. Zonder deze toestemming is acro niet toegestaan. Indien je zonder toestemming deze figuren uitvoert dan krijg je een startverbod!

We ontmoedigen het uitvoeren van een groundspiral of eeen groundspin, echter, je mag deze oefenen mits je tijdens de landing minimaal 50 meter afstand houdt van alle aanwezigen en objecten (dus nooit landen bij de start).

Steilspiralen mogen niet worden uitgevoerd door piloten die niet in het bezit zijn van brevet-2 of hoger - ook niet onder begeleiding.

Circuit en landing

Indien een verplicht circuit van toepassing is dan wordt dit op het whiteboard aangegeven. Indien geen verplicht circuit van toepassing is dan kies je zelf op basis van de situatie voor een links of rechtsom circuit, uiteraard rekening houdend met andere piloten voor je.

Indien je op je dwarswindbeen te hoog zit mag alleen door het vliegen van achtjes hoogte afgebouwd worden. Er mag niet geland worden op het deel van het startveld waar de kabels van het terughaal systeem zich bevinden.

Als je het landingsveld niet meer gaat halen, maar dan vroegtijdig een plan, ga voor het midden van het alternatieve veld en kijk naar de open ruimte. We landen nooit op de weg, op een van de parkeerterreinen of op het erf van een boerderij.

Schade aan het materiaal

Elke piloot is aansprakelijk voor schade aan- of vermissing van het door hem/haar gebruikte schoolmateriaal en voor schade aan (bezit van) derden. Als je bij ons een brevet-1 opleiding volgt en je bent onder onze instrcutie met je oefeningen of vluchten bezig, dan zullen we je niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade aan schoolmateriaal.

Roken en afval

Schermen en harnassen zijn extreem gevoelig voor hitte en vuur: op het lierveld mag niet gerookt worden. Alleen bij de stoelen (bij het zeil) kan, indien er geen schermen in de directe nabijheid liggen, worden gerookt. Gooi je peuk in de vuilniszak.

Laat geen afval op het veld achter.

maartennicklierveldbijna klaarsanderlierkabelliergliderstartklaarde wespready