Update April 2020: helaas is de corona virus uitbraak alles behalve onder controle.

Ziek of niet ziek, we zijn allemaal in meer of mindere mate slachtoffer, maar de mensen die ziek zijn en de mensen die voor deze zieken moeten zorgen zijn wel het meest de dupe.

Uiteraard hadden we liever het seizoen opgestart, maar we zijn ons ervan bewust dat alleen grote terughoudendheid een kleine bijdrage levert aan het bedwingen van dit virus.

Wellicht ten overvloede: alle activiteiten worden nog wat verder opgeschort en aan het einde van de maand kijken we wat er tegen die tijd mogelijk is.Download Free Perl Guestbook 2.03